• 021-88755818
  • info@AtenaHost.IR
فضای بکاپ حجمی Backup Hosting

فضای بکاپ حجمی Backup Hosting

در دنیای اطلاعات, نگهداری و حفاظت از داده ها و اطلاعات امری حياتی و حائز اهمیت می باشد.
نگهداری نسخه پشتيبان از اطلاعات در مکانی غير از سرور محل استفاده آنها يکی از مراحل ايجاد افزونگی نگهداری داده ها و توصیه شده در استاندارد های تهيه نسخه پشتيبان است.
آتنا هاست با ارايه سرويس بکاپ، اين امکان را برای شما ايجاد مينمايد تا بتوانيد با تهيه فضايي امن در داخل اينترانت کشور، يک نسخه از داده های خود را در ظرفيتهای مختلف ذخيره نماييد تا ضريب اطمينان و پايداری سرويسهای خود را ارتقا بخشيد. .

جدول هاست بکاپ حجمی

قیمت
19
هزارتومان
ماهانه
سفارش
29
هزارتومان
ماهانه
سفارش
39
هزارتومان
ماهانه
سفارش
59
هزارتومان
ماهانه
سفارش
79
هزارتومان
ماهانه
سفارش
390
هزارتومان
ماهانه
سفارش
490
هزارتومان
ماهانه
سفارش
890
هزارتومان
ماهانه
سفارش
1390
هزارتومان
ماهانه
سفارش
فضای وب 5GB 10GB 20GB 30GB 40GB 500GB 1TB 2TB 4TB
نوع دسترسی FTP FTP FTP FTP FTP FTP FTP FTP FTP
نحوه دسترسی LAN LAN LAN LAN LAN LAN LAN LAN LAN
محل قرارگیری سرور مرکز داده آتناهاست
هاست ويندوز داخل ايران Windows Hosting
مرکز داده آتناهاست
هاست ويندوز داخل ايران Windows Hosting
مرکز داده آتناهاست
هاست ويندوز داخل ايران Windows Hosting
مرکز داده آتناهاست
هاست ويندوز داخل ايران Windows Hosting
مرکز داده آتناهاست
هاست ويندوز داخل ايران Windows Hosting
مرکز داده آتناهاست
هاست ويندوز داخل ايران Windows Hosting
مرکز داده آتناهاست
هاست ويندوز داخل ايران Windows Hosting
مرکز داده آتناهاست
هاست ويندوز داخل ايران Windows Hosting
مرکز داده آتناهاست
هاست ويندوز داخل ايران Windows Hosting
قیمت
10,000
هزارتومان
ماهانه
28,000
هزارتومان
سه ماهه
50,000
هزارتومان
شش ماهه
98,000
هزارتومان
سالانه
سفارش
15,000
هزارتومان
ماهانه
42,000
هزارتومان
سه ماهه
80,000
هزارتومان
شش ماهه
150,000
هزارتومان
سالانه
سفارش
20,000
هزارتومان
ماهانه
58,000
هزارتومان
سه ماهه
110,000
هزارتومان
شش ماهه
200,000
هزارتومان
سالانه
سفارش
30,000
هزارتومان
ماهانه
88,000
هزارتومان
سه ماهه
170,000
هزارتومان
شش ماهه
300,000
هزارتومان
سالانه
سفارش
40,000
هزارتومان
ماهانه
118,000
هزارتومان
سه ماهه
215,000
هزارتومان
شش ماهه
400,000
هزارتومان
سالانه
سفارش
150,000
هزارتومان
ماهانه
400,000
هزارتومان
سه ماهه
750,000
هزارتومان
شش ماهه
1,400,000
هزارتومان
سالانه
سفارش
250,000
هزارتومان
ماهانه
700,000
هزارتومان
سه ماهه
1,300,000
هزارتومان
شش ماهه
2,500,000
هزارتومان
سالانه
سفارش
450,000
هزارتومان
ماهانه
1,250,000
هزارتومان
سه ماهه
2,400,000
هزارتومان
شش ماهه
4,700,000
هزارتومان
سالانه
سفارش
700,000
هزارتومان
ماهانه
2,000,000
هزارتومان
سه ماهه
3,500,000
هزارتومان
شش ماهه
6,000,000
هزارتومان
سالانه
سفارش
فضای وب 5GB 10GB 20GB 30GB 40GB 500GB 1TB 2TB 4TB
محل قرارگیری سرور مرکز داده آتناهاست
هاست ويندوز داخل ايران Windows Hosting
مرکز داده آتناهاست
هاست ويندوز داخل ايران Windows Hosting
مرکز داده آتناهاست
هاست ويندوز داخل ايران Windows Hosting
مرکز داده آتناهاست
هاست ويندوز داخل ايران Windows Hosting
مرکز داده آتناهاست
هاست ويندوز داخل ايران Windows Hosting
مرکز داده آتناهاست
هاست ويندوز داخل ايران Windows Hosting
مرکز داده آتناهاست
هاست ويندوز داخل ايران Windows Hosting
مرکز داده آتناهاست
هاست ويندوز داخل ايران Windows Hosting
مرکز داده آتناهاست
هاست ويندوز داخل ايران Windows Hosting
نوع دسترسی FTP FTP FTP FTP FTP FTP FTP FTP FTP
نحوه دسترسی LAN LAN LAN LAN LAN LAN LAN LAN LAN
قیمت
10,000
هزارتومان
ماهانه
28,000
هزارتومان
سه ماهه
50,000
هزارتومان
شش ماهه
98,000
هزارتومان
سالانه
سفارش
15,000
هزارتومان
ماهانه
42,000
هزارتومان
سه ماهه
80,000
هزارتومان
شش ماهه
150,000
هزارتومان
سالانه
سفارش
20,000
هزارتومان
ماهانه
58,000
هزارتومان
سه ماهه
110,000
هزارتومان
شش ماهه
200,000
هزارتومان
سالانه
سفارش
30,000
هزارتومان
ماهانه
88,000
هزارتومان
سه ماهه
170,000
هزارتومان
شش ماهه
300,000
هزارتومان
سالانه
سفارش
40,000
هزارتومان
ماهانه
118,000
هزارتومان
سه ماهه
215,000
هزارتومان
شش ماهه
400,000
هزارتومان
سالانه
سفارش
150,000
هزارتومان
ماهانه
400,000
هزارتومان
سه ماهه
750,000
هزارتومان
شش ماهه
1,400,000
هزارتومان
سالانه
سفارش
250,000
هزارتومان
ماهانه
700,000
هزارتومان
سه ماهه
1,300,000
هزارتومان
شش ماهه
2,500,000
هزارتومان
سالانه
سفارش
450,000
هزارتومان
ماهانه
1,250,000
هزارتومان
سه ماهه
2,400,000
هزارتومان
شش ماهه
4,700,000
هزارتومان
سالانه
سفارش
700,000
هزارتومان
ماهانه
2,000,000
هزارتومان
سه ماهه
3,500,000
هزارتومان
شش ماهه
6,000,000
هزارتومان
سالانه
سفارش
فضای وب 5GB 10GB 20GB 30GB 40GB 500GB 1TB 2TB 4TB
محل قرارگیری سرور مرکز داده آتناهاست
هاست ويندوز داخل ايران Windows Hosting
مرکز داده آتناهاست
هاست ويندوز داخل ايران Windows Hosting
مرکز داده آتناهاست
هاست ويندوز داخل ايران Windows Hosting
مرکز داده آتناهاست
هاست ويندوز داخل ايران Windows Hosting
مرکز داده آتناهاست
هاست ويندوز داخل ايران Windows Hosting
مرکز داده آتناهاست
هاست ويندوز داخل ايران Windows Hosting
مرکز داده آتناهاست
هاست ويندوز داخل ايران Windows Hosting
مرکز داده آتناهاست
هاست ويندوز داخل ايران Windows Hosting
مرکز داده آتناهاست
هاست ويندوز داخل ايران Windows Hosting
نوع دسترسی FTP FTP FTP FTP FTP FTP FTP FTP FTP
نحوه دسترسی LAN LAN LAN LAN LAN LAN LAN LAN LAN


چرا هاست داخل ايران را برای ميزبانی سايت خود انتخاب کنيم؟

پايداری در برابر تحريم ها: با توجه به محدوديت های ايجاد شده از طرف سرويس دهندگان خارجی برای کاربران ايرانی، اين روزها مدام شاهد بسته شدن سايت های ايرانی از سوی ميزبانان خارجی هستیم، با انتخاب سرويس هاستينگ داخل ايران، ديگر نگران ايجاد مشکل در اين زمينه نخواهيد بود


سرعت بالاتر دسترسی به سايت های داخلی: به دليل وجود فاصله فیزیکی کمتر بین سرور های ميزبانی شده در مرکز داده آتنا و کاربرانی که از داخل ایران سایت ها را مشاهده می کنند، تفاوت محسوسی در زمان دسترسی به سايت های ميزبانی شده در هاست های داخلی وجود دارد.


دسترسی حتی در زمان اختلال در شبکه اینترنت کشور: بروز اختلال در اینترنت ایران و درگاه های ورودی بين المللی کشور معمولا موجب اختلال، عدم دسترسی یا کندی دسترسی به سایت هایی که روی سرور های خارجی میزبانی شده اند ميگردد. اين در حالی است که دسترسی به هاست های داخلی مرکز داده های آتنا به دلیل استفاده از بستر داخلی اینترنت دچار اين اختلالات نخواهد شد.


دسترسی حتی در زمان اختلال در شبکه اینترنت کشور: بروز اختلال در اینترنت ایران و درگاه های ورودی بين المللی کشور معمولا موجب اختلال، عدم دسترسی یا کندی دسترسی به سایت هایی که روی سرور های خارجی میزبانی شده اند ميگردد. اين در حالی است که دسترسی به هاست های داخلی مرکز داده های آتنا به دلیل استفاده از بستر داخلی اینترنت دچار اين اختلالات نخواهد شد.


امکان جابه جایی و انتقال فیزیکی داده ها: در صورت نياز شما ميتوانيد اطلاعات اوليه سايت خود را که حجم زيادی برای بارگزاری دارد، با هماهنگی قبلی برای ما ارسال نموده و يا درخواست نماييد تا نسخه پشتيبان سايت شما را بر روی لوح فشرده برای شما ارسال نماييم.

در صورتی که در صدد راه اندازی وب سايت تازه ای هستيد و برآوردي از منابع مورد نياز سايت خود نداريد، ميتوانيد حضور خود در اينترنت و فضای وب را با تهيه هاست آغاز نماييد و سايت خود را با هاست داخلی ما راه اندازی نماييد و پس از کشف نياز ها، آن را به سرور اختصاصی يا سرور مجازی منتقل نماييد.


برای تامين امنيت تبادل اطلاعات خود ميتوانيد با تهيه SSL يا گواهينامه امنيت اس اس ال، آن را بر روی سايت خود نصب نموده و به سطح بالاتری از امنيت دست يابيد.


در صورت تمايل، ميتوانيد با قرار دادن سرور خود در مرکز داده ما، از سرويیس ميزبانی سرور يا کولوکيشن colocation استفاده نماييد.


کاربردهای فضای بکاپ حجمی
هاست اف تی پی

هاست اف تی پی

هاست FTP

هاست FTP

فضای بکاپ

فضای بکاپ

فضای بکاپ حجمی

فضای بکاپ حجمی